Komórki somatyczne mosina

Komórki somatyczne a płciowe

Istota ludzka jest organizmem hierarchicznie uporządkowanym. Najmniejszymi jednostkami budującymi nasze ciała są komórki, które stanowią tkanki, a te następnie tworzą narządy, budujące układy, np: oddechowy, wydalniczy czy odpornościowy. Wyróżniamy kilka podziałów komórek, między innymi na komórki somatyczne i płciowe.
Te pierwsze zawierają diploidalny zestaw chromosomów, to znaczy 46, a drugie haploidalny, czyli 23. Komórki płciowe są nazywane gametami, dlatego że w procesie zapłodnienia łączą się ze sobą, tworząc zygotę, będącą początkiem nowego organizmu.
Komórki somatyczne są też wykorzystywane w procesie klonowania. Jedną z takich metod jest pobranie komórki od jednego organizmu i materiału genetycznego od drugiego, co umożliwia sklonowanie danego organizmu.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap