Przydomowa oczyszczalnia ścieków Warszawa

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków przy swoim domu to rozwiązanie dla osób i ich domostw, które w bliskiej przyszłości nie mają szans na połączenie do oczyszczalni komunalnych. Na dodatek na wybudowanie biologicznej przydomowej oczyszczalni można dostać dofinansowanie. Sprawdź, czy możesz skorzystać z takiego wyjścia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził drugi program, który może pomóc wielu mieszkańcom domów. NFOŚiGW realizuje program finansowy na wsparcie tworzenia przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia lokali do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Oczyszczalnie ścieków dofinansowanie to program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych, które świadczą usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są mieszkańcy domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości używania instalacji kanalizacyjnych.Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap